Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

15. 2. 2017

8. POSVET KEMIJSKA VARNOST ZA VSE: NANOVARNOST – Ali smo dovolj previdni z nano?

8. POSVET KEMIJSKA VARNOST ZA VSE: NANOVARNOST – Ali smo dovolj previdni z nano?Belvedere Resort Hotel, Izola, 23. novembra 2016 Urad Republike Slovenije za kemikalije je skupaj z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo in...

27. 1. 2017

Obvestilo o spremembi postopka prehodne veljavnosti dovoljenj po odobritvi aktivnih snovi v Seznam odobrenih aktivnih snovi Unije

Od 1. januarja 2017 poteka postopek obravnave biocidnih proizvodov, ki so uvrščeni v register biocidnih proizvodov po postopku priglasitve, po vključitvi vseh aktivnih snovi v Seznamu odobrenih aktivnih snovi Unije na osnovi...

27. 1. 2017

Obvestilo vlagateljem zahtevkov oziroma priglasiteljem biocidnih proizvodov o vključitvi aktivnih snovi v Seznam obstoječih aktivnih snovi Unije

Urad RS za kemikalije sporoča, da bodo v letu 2017 v Seznamu obstoječih aktivnih snovi Unije na osnovi Uredbe EU št. 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 528/2012)...

22. 12. 2016

REACH: vprašalnik o učinkovitosti uredbe (rok: 28.1.2017)

Evropska Komisija poziva vse deležnike (industrijo, nevladne organizacije, državne institucije in vse druge zainteresirane, da izpolnijo vprašalnik, ki se nanaša na dosedanjo učinkovitost uredbe REACH (po posameznih elementih)....

8. 12. 2016

Zbiranje podatkov (call for evidence) za sledeče predloge ECHA: - gumijaste granule v umetni travi (rok: 9.1.2017), - As2O3 in As2O5 (rok: 9.1.2017)

Odprto je zbiranje podatkov za:(https://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/restriction/calls-for-comments-and-evidence) 1. Gumijaste granule v umetni travi: deležniki naj posredujejo predvsem podatke o količinah in...

6. 10. 2016

Javna razprava za dva predloga prepovedi in omejitev: TDFA, ftalati, Rok: 15.12.2016

Odprta je javna razprava ECHA glede dveh predlogov za prepovedi: - TDFA (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctil)Gre za predlog prepovedi uporabe TDFAs v mešanicah z organskimi topili, ki so namenjeni uporabi v izdelkih za...

5. 10. 2016

Nevarni proizvod - Alenka usnjeni copati, roza barve, št. modela 2021

V okviru načrtovanih akcij vzorčenja Urada RS za kemikalije je Inšpekcija za kemikalije v  l. 2016 opravila vzorčenje tekstilnih in usnjenih izdelkov  z namenom ugotavljanja skladnosti z Uredbo 1907/2006 o registraciji,...

28. 9. 2016

Nevarni proizvod - Never 2 hot, usnjeni pas s kovicami, roza in Set za popravilo gum in PVC SEILFECHTER

Nevarni proizvod  - Never 2 hot, usnjeni pas s kovicami, roza V okviru načrtovanih akcij vzorčenja Urada RS za kemikalije je Inšpekcija za kemikalije v  l. 2016 opravila vzorčenje tekstilnih in usnjenih...

20. 9. 2016

Javni posvet glede identifikacije snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC)

Javni posvet  glede identifikacije snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC) Na spletni strani  Evropske kemijske agencije ...

1. 8. 2016

Javni posvet o osmih antikoagulantnih rodenticidih; rok: 12. 9. 2016

Odprt je javni posvet pri ECHA glede osmih antikoagilantnih rodenticidov: varfarin, klorofacinon, kumatetralil, bromadiolon, difenakum, flokumafen, difetialon, brodifakum. Namen posveta je zbrati informacije, ki bodo Evropski...

11. 7. 2016

Javna razprava za dva predloga prepovedi in omejitev: TDFA, ftalati; Rok: 1.9.2016

Odprta je javna razprava ECHA glede dveh predlogov za prepovedi: - TDFA (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctil)Gre za predlog prepovedi uporabe TDFAs v mešanicah z organskimi topili, ki so namenjeni uporabi v izdelkih za...

6. 6. 2016

Javna razprava za razvrstitev herbicida glyphosate (ISO); N-(phosphonomethyl)glycine (rok: 18.7.2016)

Na spletni strani Evropske agencije za kemikalije (ECHA) bo od 2.6.2016 do 18.7.2016 potekala javna razprava glede razvrstitve herbicida glyphosate (ISO); N-(phosphonomethyl)glycine. Trenutno je glyphosate v Prilogi VI CLP...

26. 5. 2016

Pojasnilo o dovoljenjih za opravljanje dejavnosti za tuja podjetja, ki priglašajo ali registrirajo biocidne proizvode

URSK obvešča zavezance, da podjetja iz EU, ki sama ne poslujejo na trgu v RS, za postopek priglasitve biocidnih proizvodov ne potrebujejo dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje, prometa in uporabe nevarnih kemikalij,...

17. 5. 2016

Javna razprava za 29 avtorizacijskih vlog (47 različnih uporab), rok: 22.6.2016

Odprta je javna razprava ECHA o večjem številu avtorizacijskih vlog za sledeče snovi in uporabe: - Cr(VI+) spojine: površinska obdelava, kromiranje, hladilni sistemi, pasivizacija: Te uporabe so relevantne za različne...

20. 4. 2016

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive

V Uradnem listu RS  št. 28,  z dne 15. 4. 2016, je objavljena Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive. Več…