Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

11. 3. 2016

Javni posvet glede identifikacije snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC)

Na spletni strani  Evropske kemijske agencije bo do 14. aprila 2016 potekal javni posvet  glede identifikacije 4 snovi. Vsi zainteresirani deležniki lahko do 14. aprila 2016 podate svoje pripombe in predloge na...

2. 3. 2016

Javna razprava za 27 avtorizacijskih vlog (40 različnih uporab), rok: 6.4.2016

Odprta je javna razprava ECHA o večjem številu avtorizacijskih vlog za sledeče snovi in uporabe. - Cr(VI+) spojine: površinska obdelava, kromiranje, hladilni sistemi, pasivizacija kositrnih prevlek proizvodnja bakrovih folij,...

13. 1. 2016

Izteče se prehodno obdobje za tretirane izdelke – 1. september 2016

Uredba (EU) št. 528/2012, ki je stopila v veljavo 1.9.2013, vsebuje določilo, da se lahko na trg EU dajejo le tretirani izdelki, ki so bili obdelani z biocidnim proizvodom, ki vsebuje aktivne snovi, ki so bile v EU že odobrene za...

13. 1. 2016

V okviru načrtovanih akcij vzorčenja Urada RS za kemikalije je Inšpekcije za kemikalije v l. 2015 opravila tudi vzorčenje električne in elektronske opreme ( EEO) z namenom ugotavljanja skladnosti le-te z določbami Pravilnika o omejevanju uporabe določen

Naslednji odvzeti vzorci niso izpolnjevali zahtev Pravilnika: 1. Kodralnik  za lase znamke BEPER, model   CURLY MOD, EAN 8051772711177, distributerja Wan li da d.o.o., Šmartinska c. 152, 1000 Ljubljana,...

21. 12. 2015

Javni posvet o vključitvi 11 snovi na avtorizacijski seznam t.j. v prilogo XIV uredbe REACH

Na spletni strani  Evropske kemijske agencije  (http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/echa-consults-on-11-substances-to-be-proposed-for-authorisation)bo do 18.2. 2016 potekal javni posvet ...

27. 10. 2015

Obvestilo vlagateljem zahtevkov oziroma priglasiteljem biocidnih proizvodov o vključitvi aktivnih snovi v Seznam obstoječih aktivnih snovi Unije

Urad RS za kemikalije sporoča, da bodo v letu 2016 v Seznamu obstoječih aktivnih snovi Unije na osnovi Uredbe EU št. 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 528/2012)...

15. 10. 2015

Prenehanje veljavnosti Manual of Decision (MoD)

Vse pravne in fizične osebe, ki omogočajo dostopnost biocidnih proizvodov na trgu obveščamo, da je dokument Manual of Decision (MoD) zastaral in se od 1. oktobra 2015 ne uporablja več. Vse zavezance, ki so pri dosedanjem...

22. 9. 2015

Objava prostega delovnega mesta projektnega svetovalca Twinning projekta v Beogradu

Objavljeno je prosto delovnego mesto asistenta stalnega projektnega svetovalca Twinning projekta v Beogradu. Delo se bo izvajalo v prostorih Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Trg Omladinskih brigada 1, Beograd,...

3. 9. 2015

Javni posvet glede identifikacije snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC)

Na spletni strani  Evropske kemijske agencije  (http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/substances-of-very-high-concern-identification) bo do 15.10. 2015 potekal javni posvet  glede...

2. 9. 2015

Registracija za uporabnike anhidrida ocetne kisline

Opozarjamo vas, da je s 1. julijem 2015, skladno z Uredbo (EU) št. 1258/2013 z dne 20. novembra 2013 (UL L 330 z dne 10.12.2013, str. 21), stopil v veljavo rok za registracijo vseh uporabnikov anhidrida ocetne kisline (AA) pri...

22. 7. 2015

Skladnost s 95. členom Uredbe o biocidnih proizvodih

Uredba (EU) št. 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu BPR) ureja poleg postopkov odobritev biocidnih proizvodov tudi pregled biocidnih aktivih snovi za potrebe vključitve na Seznam...

8. 7. 2015

Sporočanje podatkov za beton v mokri obliki

Zavezance za sporočanje po Pravilniku o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni list RS št. 35/11, 49/13 in 18/15) obveščamo, da je Urad RS za kemikalije (v nadaljevanju: urad)  obravnaval nastalo situacijo zaradi zahteve...

28. 5. 2015

Stažiranje ECHA osebja v malih in srednjih podjetjih

Evropska kemijska agencija išče manjše in srednje podjetje v EU za sodelovanje v programu usposabljanja njenih zaposlenih.Več o omenjenem projektu in možnostih sodelovanja najdete v pismu.

7. 4. 2015

Javni posvet glede prepovedi in omejitev v okviru uredbe REACH

Na Evropski kemijski Agenciji potekajo sledeče javna razprave: 1. Priprava dosjeja za omejitev polifluorooktil trialkoksilanov v sprejih za splošno rabo (rok: 28.5.2015):...

26. 3. 2015

Danes obeležujemo 40 obletnico boja mednarodne skupnosti proti biološkemu orožju

40. OBLETNICA ZAČETKA VELJAVNOSTI KONVENCIJE O PREPOVEDI BOLOŠKEGA OROŽJA (BTWC) Ljubljana, 26. marca 2015: mednarodna skupnost danes obeležuje  40. obletnico začetka veljavnosti Konvencije o prepovedi izpopolnjevanja,...