Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

29. 1. 2015

Razvrščanje in označevanje nevarnih zmesi v prehodnem obdobju 2015-2017

V skladu z Uredbo 1272/2008/EU  se morajo zmesi, ki se dajejo v promet s 1.6.2015 razvrščati, označevati in pakirati v skladu s to Uredbo. Zmesi, ki so bile dane v promet (v Sloveniji ali kaki drugi EU članici)  pred...

8. 1. 2015

Seznam dobaviteljev snovi ali biocidnih proizvodov

Od 1. septembra 2015 biocidnih proizvodov ne bo več dovoljeno dati na trg Skupnosti, če dobavitelj aktivne snovi ali proizvoda ne bo vključen v Seznam dobaviteljev iz 95. člena Uredbe (EU) št. 528/2012 o  biocidnih...

28. 10. 2014

Javna razprava glede predloga za omejitev DecaBDE do 17.3.2015

Norveška predlaga popolno prepoved DecaBDE, ki se uporablja kot zaviralec gorenja v plastičnih in tekstilnih izdelkih. Gradivo si lahko ogledate in daste pripombe nanj na sledeči povezavi...

28. 10. 2014

Javna razprava glede predloga za omejitev Bisfenola A in Amonijevih soli do 29.11.2014

Francija predlaga dva dosjeja za prepovedi in omejitve, in sicer: Bisfenol A v termalnem papirju. Gradivo si lahko ogledate in daste pripombe nanj na sledeči povezavi...

27. 10. 2014

Javna razprava glede D5 (dekametilciklopentasiloksan) in D4 (oktametilciklotetrasiloksan) do 29.11.2014

Velika Britanija namerava pripraviti dosje za prepovedi za D5 (dekametilciklopentasiloksan) in D4 (oktametilciklotetrasiloksan), na podlagi potencialnih PBT in vPvB lastnosti. Odprta je javna razprava glede vprašanja, ali so...

17. 10. 2014

Delavnica Razvrščanje in označevanje nevarnih zmesi

Delavnica Razvrščanje in označevanje nevarnih zmesi V ponedeljek, 3. novembra 2014, bo Urad RS za kemikalije  izvedel delavnico z naslovom "Razvrščanje in  označevanje   nevarnih zmesi"....

26. 9. 2014

Javna razprava na predlog za omejitev NMP (1-metil-2-pirolidon) do 14.11.2014

Nizozemska je pripravila dosje za omejitev NMP (1-metil-2 pirolidon), zaradi problematičnosti za zdravje delavcev. NMP je reproduktivno toksična snov (skupina 1B), povzroča draženje oči in kože, lahko pa povzroči tudi draženje...

19. 9. 2014

NOVA ePIC baza

IZVOZNIKOM NEVARNIH KEMIKALIJ - NOVA ePIC baza Obveščamo vas, da je baza EDEXIM za izvajanje postopkov na podlagi Uredbe (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih...

6. 3. 2014

Umik igrače iz prometa

Opravljene analize igrače Set na daljinsko vodenje NEW BRIGHT R/C GYMKHANAso pokazale, da vzorec igrače v posameznem delu lota  vsebuje svinec v koncentraciji, ki je višja od dovoljene. Vzorec  zato ni skladen s...

27. 2. 2014

Poziv k posredovanju informacij o biocidnih aktivnih snoveh, ki nastajajo in-situ (na kraju uporabe)

Evropska komisija za namene izvajanja 93. člena Uredbe št. 528/2012/EU o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov poziva vsa podjetja, ki omogočajo dostopnost na trgu ali uporabo kemijskih snovi, naprav, opreme ali...

5. 2. 2014

Obvestilo vlagateljem zahtevkov oziroma priglasiteljem biocidnih proizvodov o vključitvi aktivnih snovi v Seznam obstoječih aktivnih snovi Unije

Urad RS za kemikalije sporoča, da bodo v letu 2014 v Seznamu obstoječih aktivnih snovi Unije na osnovi Uredbe EU št. 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: Uredba EU št. 528/2012)...

27. 1. 2014

Vabljeni k izpolnitvi ankete o delu inšpekcijskih služb

Gospdarska zbornica Slovenije in Inšpekcijski svet, ki vključuje vse inšpekcije v državi, sta pripravila anketo, ki je namenjena vsem gospodarskim subjektom. Pridobili bi radi mnenje gospodarstva o delu posameznih inšpekcij v...

10. 1. 2014

Napaka pri prevodu Uredbe (EU) št. 1259/2013 o predhodnih sestavinah za prepovedane droge

Obveščamo vas, da je v slovenskem prevodu Uredbe (EU) št. 1259/2013 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi...

17. 12. 2013

OGNJEMETI in druga zabavna PIROTEHNIKA ZASTRUPLJAJO OZRAČJE

V decembrskem času se poveča uporaba zabavne pirotehnike, kot so ognjemeti, petarde in otroške iskrice. Ljudem so zvočni in barvni efekti pirotehničnih izdelkov v zabavo, stroka pa opozarja, da prav ti škodujejo našemu zdravju....

28. 10. 2013

Obvestilo zavezancem glede sporočanja podatkov o kemikalijah

Vse zavezance za sporočanje podatkov o kemikalijah obveščamo, da se podatki od uveljavitve Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni list RS, št. 49/13) pošiljajo v elektronki...