Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

28. 10. 2013

Obvestilo zavezancem glede sporočanja podatkov o kemikalijah

Vse zavezance za sporočanje podatkov o kemikalijah obveščamo, da se podatki od uveljavitve Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni list RS, št. 49/13) pošiljajo v elektronki...

22. 10. 2013

Delavnica "Razvrščanje in označevanje nevarnih kemikalij v skladu z Uredbo CLP".

V sredo,  2. oktobra 2013, je bila na  Uradu RS za kemikalije uspešno  izvedena  delavnica "Razvrščanje in označevanje nevarnih kemikalij v skladu z Uredbo CLP".  Ker se veliko ...

9. 10. 2013

Posvet o biocidnih proizvodih 2013

V četrtek,  7. novembra 2013, bo Urad RS za kemikalije v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije izvedel posvet z naslovom "Posvet o biocidnih proizvodih 2013".   Na srečanje se lahko prijavite...

9. 10. 2013

Moteno delovanje telefonov na URSK

Spoštovani! Obveščamo vas, da bo dne 10.10.2013 zaradi nujnih del, moteno delovanje telefonov na Uradu RS za kemikalije. Prosimo za razumevanje. Hvala.

30. 8. 2013

Nova zakonodaja na področju biocidov

S 1. septembrom 2013 se je začela uporabljati Uredba št. 528/2012/ES o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov. Uredba posodablja predhodno Direktivo 98/8/ES o biocidnih proizvodih, ki je bila v slovenski pravni...

22. 8. 2013

Delavnica: " Razvrščanje in označevanje nevarnih kemikalij v skladu z Uredbo CLP"

V sredo,  2. oktobra 2013, bo Urad RS za kemikalije izvedel delavnico z naslovom "Razvrščanje in označevanje nevarnih kemikalij v skladu z Uredbo CLP".   Nadaljnje informacije  o delavnici in...

25. 7. 2013

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o kozmetičnih izdelkih

Dne 19.07.2013 je bila v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o kozmetičnih izdelkih (Uradni list RS št. 61/2013), ki velja od 20.7.2013. V uredbi so določeni pristojni organi, nadzor,...

23. 7. 2013

Posvet o kemijskih povzročiteljih hormonskih motenj (KPHM) - poročilo

Urad RS za kemikalije je v torek, 4. junija 2013 organiziral posvet o kemijskih povzročiteljih  hormonskih motenj (angl. endocrine disrupting chemicals). Namen posveta je bil povezati pristojne državne organe in...

27. 6. 2013

Urad RS za kemikalije predstavil zakonodajo in informacije za potrošnike

Vsakodnevno se srečujemo s številnimi kemikalijami. Nekatere uporabljamo zavestno, mnogo pa je takih, ki smo jim izpostavljeni posredno, pa se tega niti ne zavedamo. Številne imajo poleg svojih koristnih in uporabnih plati...

17. 6. 2013

Nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije

Dne 07.06.2013 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni list RS št. 49/2013), ki začne veljati 15 dni po...

10. 5. 2013

5. Posvet "Kemijska varnost za vse: STRUPENE KOVINE V OKOLJU IN V NAS"

Vabimo vas na 5. Posvet "Kemijska varnost za vse: STRUPENE KOVINE V OKOLJU IN V NAS", ki bo potekal 30.05.2013 na I. gimnaziji Celje, Kajuhova 2, Celje. Prijave na posvet (ime in priimek, VIZ oz. delovna...

21. 1. 2013

Obvestilo priglasiteljem biocidnih proizvodov o vključitvi aktivnih snovi v Prilogo I in IA Dir. 98/8/ES v letu 2013

Urad RS za kemikalije sporoča, da bodo v letu 2013 v Prilogi I in IA Direktive št. 98/8/ES o dajanju biocidnih proizvodov v promet oziroma v Seznamu snovi I, IA in IB začele veljati vključitve naslednjih aktivnih snovi z določeno...

21. 1. 2013

Pripravljen je CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) modul za priglasitev kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo nanomateriale

Uredba (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih (UL L 342, 22. 12. 2009, str. 59; v nadaljevanju: Uredba št. 1223/2009) je zakonodaja, ki je v celoti zavezujoča in se...

4. 1. 2013

Obvestilo zavezancem za sporočanje letnih količin kemikalij za leto 2012

V skladu s Pravilnikom o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni list RS, št. 35/11) mora zavezanec najpozneje do 31. marca tekočega leta za vse svoje kemikalije, ki so vpisane v seznam kemikalij, sporočiti uradu podatke o...

13. 12. 2012

Javna predstavitev elaborata o PCB v Beli krajini, torek 18. 12. 2012 ob 16:00

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za varno hrano in Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije v sodelovanju z Občino Semič organizirajo javno predstavitev zaključkov elaborata z naslovom »Pregledna ocena stanja...