Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

14. 11. 2012

Delavnica: Nova zakonodaja na področju biocidov - predstavitve predavanj

Urad RS za kemikalije je v sredo, 24. oktobra 2012, v prostorih velike sejne dvorane (9. nadstropje), Ajdovščina 4, Ljubljana, organiziral delavnico z naslovom "Nova zakonodaja na področju biocidov". Delavnice se je...

12. 10. 2012

Varnost uporabe tabletk za razkrivanje zobnih oblog

V zadnjem času smo na Urad Republike Slovenije za kemikalije prejeli več vprašanj o ustreznosti uporabe tabletk za razkrivanje zobnih oblog pri preventivnem zdravstvenem programu v šolah. Starše skrbi predvsem njihova ustreznost...

1. 10. 2012

Vabilo na delavnico: Nova zakonodaja na področju biocidov

Za seznanitev in pomoč zavezancem pri izvajanju teh novosti Urad RS za kemikalije organizira posvet z naslovom "Nova zakonodaja na področju biocidov", ki bo v sredo,  24. oktobra 2012, v prostorih velike sejne...

27. 7. 2012

Objavljena Uredba o biocidnih proizvodih - BPR

Dne 25. junija 2012 je izšla v Uradnem listu Evropske unije  Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov, ki je začela veljati 17. julija...

13. 7. 2012

Povabilo strokovnjakom k sodelovanju na področju REACH in CLP

Za pomoč pri izvajanju strokovnih nalog kemijske zakonodaje t.j. uredb REACH in CLP Urad RS za kemikalije vabi k sodelovanju strokovnjake s področja toksikologije in ekotoksikologije. Podrobnosti vabila najdete v pripetem...

14. 3. 2012

Konec uporabe fosfatov v detergentih

Pretekli mesec je bila sprejeta dopolnitev Evropske uredbe o detergentih, s katero bo od 30. junija 2013 prepovedana uporaba fosfatov in drugih fosforjevih spojin v detergentih za pranje perila v gospodinjstvih, od 1. januarja...

15. 2. 2012

Mednarodna delavnica s področja razvrščanja, označevanja in pakiranja nevarnih kemikalij

15. in 16. februarja 2012 bo na Bledu potekala mednarodna delavnica,  ki jo organizira Urad RS za kemikalije v sodelovanju z  Evropsko agencijo za kemikalije (ECHA), ki ima svoj sedež v Helsinkih Na delavnici bo...

13. 2. 2012

Vabilo na javno posvetovanje o treh strokovnih dokumentih s področja biocidnih proizvodov

Evropska komisija je po posvetu s pristojnimi organi za biocide odprla javno razpravo o treh novih osnutkih dokumentov : Smernice za ocenjevanje izpostavljenosti živine aktivnim snovem, ki se uporabljajo v biocidnih proizvodih...

24. 1. 2012

Notifikacijski portal za kozmetične izdelke (ang. Cosmetic Products Notification Portal, CPNP).

Uredba (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih (UL L 342, 22. 12. 2009, str. 59; v nadaljevanju: uredba) je zakonodaja, ki je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja...

6. 1. 2012

Biomonitoring kemikalij v ljudeh – rezultati dosedanje raziskave in potek v letu 2012

Urad RS za kemikalije od leta 2007 izvaja biomonitoring kemikalij v ljudeh, da bi ugotovili dejansko izpostavljenost prebivalstva kemikalijam, določili vire kemikalij, ki pridejo v organizem, in spremljali trende v daljšem...

15. 11. 2011

Nov Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o biocidnih proizvodih (ZBioP-A)

Dne 3. oktobra 2011 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o biocidnih proizvodih (ZBioP-A), ki je začel veljati 18. okrobra 2011 (Uradni list št. 77/2011).   Predlog...

6. 10. 2011

Objavljen nov Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij

Dne 23.09.2011 je bil v Uradnem listu RS objavljen Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali...

21. 9. 2011

Smernice za varno skladiščenje nevarnih kemikalij v trgovinski dejavnosti

Trgovinska zbornica Slovenije je v sodelovanju z Uradom RS za kemikalije, na podlagi 2. člena Pravilnika o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 75/2009)  pripravila...

16. 9. 2011

Predstavitve iz delavnic "Razvrščanje, pakiranje in označevanje po novem"

Spoštovani! Na spodnjih povezavah najdete predstavitve iz delavnic "Razvrščanje, pakiranje in označevanje po novem". Kriteriji za razvrščanje snoviUsklajeno razvrščanje in označevanjePrevajanje razvrstitevPrimer...

8. 9. 2011

Obisk izvršnega direktorja Evropske agencije za kemikalije (ECHA)

Spoštovani novinarji in predstavniki medijskih hiš! Z ministrstva za zdravje, Urada RS za kemikalije,  vas vabimo na dogodke ob obisku izvršnega direktorja Evropske agencije za kemikalije (ECHA), g. Geert-a Dancet-a, ki...