Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

25. 8. 2011

Delavnica: " Razvrščanje, označevanje in pakiranje nevarnih kemikalij v praksi "

V sredo,  14. septembra 2011, bo Urad RS za kemikalije v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS) za podjetja izvedel delavnico z naslovom "Razvrščanje, označevanje in pakiranje nevarnih kemikalij v...

18. 8. 2011

Delavnica: " Razvrščanje, označevanje in pakiranje nevarnih kemikalij po novem - 2.del "

Spoštovani! V torek,  13.9.2011, bomo za zaposlene v državni in javni upravi na Uradu RS za kemikalije  izvedli 2.del delavnice z naslovom "Razvrščanje, označevanje in pakiranje nevarnih kemikalij po...

29. 7. 2011

Vabilo na posvet z naslovom "Obveščanje o resnih neželenih učinkih kozmetičnih izdelkov v Sloveniji"

Urad Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljevanju: urad) bo organiziral posvet z naslovom "Obveščanje o resnih neželenih učinkih kozmetičnih izdelkov v Sloveniji", ki bo v sredo, 21. septembra 2011 s predvidenim...

25. 7. 2011

Sprememba višine upravne takse

Z 1. julijem so stopile v veljavo nove vrednosti upravnih taks, ki veljajo do 31. decembra Tarifna številka 1 Za prošnje, zahteve, predloge, prijave, priglasitve in druge vloge, če ni v tej tarifi predpisana kakšna druga...

14. 7. 2011

Teden kemijske varnosti 2011

Prezentacije predavanj v Tednu kemijske varnosti 2011: Fink; Komunikacija in transport ob izrednih razmerahGros; Zadolžitev gasilcev in predstavitev regijskega načrta za ukrepanje v KNHabič; Vloga policije pri posredovanju ob...

8. 6. 2011

Delavnica " Razvrščanje, označevanje in pakiranje nevarnih kemikalij po novem "

V sredo,  22. junija 2011, bo na Uradu RS za kemikalije  potekala delavnica z naslovom " Razvrščanje, označevanje in pakiranje nevarnih kemikalij po novem ". Podrobnosti najdete v pripetem vabilu in...

30. 5. 2011

Nov Pravilnik o sporočanju podatkov za kemikalije

Obveščamo vas, da od 28.05.2011 velja nov Pravilnik o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni list RS, št. 35/2011).

30. 5. 2011

Teden kemijske varnosti 2011

TEDEN KEMIJSKE VARNOSTI 2011 Teden okoli 29. maja je v Sloveniji tradicionalno posvečen kemijski varnosti. V tem tednu intenzivneje kot sicer potekajo aktivnosti, s katerimi uporabnike kemikalij opozarjamo na varno in odgovorno...

12. 5. 2011

Prijava SVHC snovi v izdelkih pri ECHA (Rok: 1.6.2011)

Izdelovalec ali uvoznik izdelka (npr. pohištva, tekstila) mora opraviti prijavo pri Evropski agenciji za kemikalije (ECHA), če njegov izdelek vsebuje SVHC snov (snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost), ki je navedena na kandidatni...

22. 4. 2011

Poziv podjetjem k pravočasnemu posredovanju vlog za odobritev biocidnih proizvodov

Poziv podjetjem k pravočasnemu posredovanju vlog za odobritev biocidnih proizvodov V letu 2011 začnejo veljati vključitve naslednjih aktivnih snovi na Seznam snovi I, IA in IB v Prilogo I: Zap. št.Aktivna snov CAS...

24. 1. 2011

Obvestilo strankam v postopku nacionalne priglasitve biocidnih proizvodov

Urad RS za kemikalije obvešča vse bodoče priglasitelje biocidnih proizvodov v RS, da se zaradi racionalizacije postopkov (zmanjševanje administrativnega dela in stroškov), od dne 1. 2. 2011 ne bo več izdajal potrdil o vpisu...

18. 1. 2011

Varnostni listi in spremembe predpisov

S 1.12. 2010  vstopajo v veljavo določbe naslednjih predpisov: Uredba 1272/2008 (Uredba CLP), ki  prinaša   razvrščanje in označevanje SNOVI po novem. To pomeni, da morajo biti vse snovi, ki se dajo v...

30. 12. 2010

Javno posvetovanje o finančnem instrumentu za okolje za obdobje 2014-2020 (nadaljevanje LIFE +)

Javno posvetovanje o finančnem instrumentu za okolje za obdobje 2014-2020 (nadaljevanje LIFE +)(Rok: 15. februar 2011) Javno posvetovanje o finančnem instrumentu za okolje za obdobje 2014-2020 (nadaljevanje LIFE +) se je...

22. 11. 2010

Obvestilo o objavi ZUT-H-tarifna št. 47

Izšel je Uradni list RS št. 88/10, v katerem je objavljena novela  Zakona o upravnih taksah, ki prinaša novost glede višine taks za pridobitev dovoljenj na podlagi Zakona o kemikalijah in Zakona o nadzoru strateškega blaga...

24. 9. 2010

Obvestilo - vabilo na delavnico "Obveznosti zavezancev uredbe CLP (GHS) in REACH"

V  četrtek, 14. oktobra 2010, bo ob 9 uri v veliki sejni dvorani na Uradu RS za kemikalije (Ajdovščina 4, Ljubljana) potekal posvet z naslovom "Obveznosti zavezancev uredbe CLP (GHS) in REACH". Namen delavnice je...