Skoči na vsebino

NOVICA

Javni posvet glede Priporočila za vključitev na seznam snovi za avtorizacijo

Na spletni strani  Evropske kemijske agencije (https://echa.europa.eu/sl/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list), poteka javni posvet  glede identifikacije naslednjih 7 snovi:

 

Ime snovi (v ang. jeziku) EC številka  CAS številka
1.  5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [2] [covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof] (karanal group) 
2.  1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP), EC: 212-828-1; CAS: 872-50-4
3.  2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328),  EC: 247-384-8; CAS: 25973-55-1
4.  2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327), EC: 223-383-8; CAS: 3864-99-1
5.  2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350), EC: 253-037-1; CAS: 36437-37-3
6.  2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320), EC: 223-346-6; CAS: 3846-71-7
7.  1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters; 1,2-benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5), EC: 271-094-0, 272-013-1; CAS: 68515-51-5,

68648-93-1

 

Vsi zainteresirani deležniki lahko do 2.junij 2017 podate svoje pripombe in predloge na omenjeni spletni strani!