Skoči na vsebino

NOVICA

EVIDENCE IN SPOROČANJE PODATKOV O BIOCIDNIH PROIZVODIH

Zavezance po Uredbi o biocidnih proizvodih obveščamo, da po razveljavitvi Zakona o biocidnih proizvodih in njegovih podzakonskih predpisov Uradu RS za kemikalije ni več potrebno pošiljati letnih poročil o količinah biocidnih proizvodov.


V skladu z v 68. členom BPR morajo imetniki dovoljenj voditi evidenco o biocidnih proizvodih, ki jih dajejo na trg, vsaj deset let po tem, ko so jih dali na trg, ali deset let po datumu preklica ali poteku dovoljenja. Informacije iz te evidence morajo dati na voljo pristojnemu organu na zahtevo.