Skoči na vsebino

NOVICA

Obvestilo priglasiteljem biocidnih proizvodov o ne - vključitvi aktivnih snovi v Seznam obstoječih aktivnih snovi Unije

Urad RS za kemikalije obvešča, da je bil dne 8. 11. 2016 izdan IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/1950 z dne 4. novembra 2016 o zavrnitvi odobritve nekaterih biocidnih aktivnih snovi v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta. Biocidni poizvodi, ki vsebujejo te biocidno aktivne snovi in so odobreni po postopku priglasitve, se bodo z dnem 8. 11. 2017 izbrisali iz registra biocidnih proizvodov za določeno/-e vrsto oziroma vrste proizvodov. Uporaba obstoječih zalog biocidnega proizvoda je dovoljena največ 18 mesecev po datumu sprejete odločitve o ne-odobritvi aktivnih snovi (do 8. 5. 2018).


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/1950 najdete na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1950&qid=1490087577172&from=EN