Skoči na vsebino

NOVICA

Javna razprava, predlog za omejitev - DIIZOCIANATI (rok: 1.6.2017)

Nemčija je pripravila predlog za uvrstitev diizocianatov v prilogo XVII Uredbe REACH in s tem omejitev njihove uporabe,  ker povzročajo astmo in dermatitis.

 

Diizocianati bi  se po predlogu Nemčije lahko uporabljali le pod naslednjimi pogoji:
- če gre za zelo majhno tveganje (proizvajalec proizvodov, ki vsebujejo diizocianate, bo moral opraviti njihovo testiranje , če izpolnjujejo kriterije iz tega predloga,
- če so delavci ustrezno usposobljeni (Predlagano je posebno izobraževanje za delo z diizocianati,  ki bi se obnavljalo vsaka 4 leta), s čimer bi se po oceni predlagatelja obolevnost zapoklicno astmo zmanjšala za 50-70%.

 

Če ste uporabniki teh kemikalij, lahko sodelujete pri javni razpravi o predlogu, v kateri lahko predstavite svoje vidike posledic predlaganih omejitev za vaša podjetja. (V anketi morate sicer vpisati svoje podatke, a lahko ti podatki ostanejo za javnost nedostopni).

 

Predlog omejitve in povezavo na vprašalnik najdete na:
"https://echa.europa.eu/sl/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/16120/term"

 

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo na "reach.mz(at)gov.si".