Skoči na vsebino

NOVICA

S 1. 6. 2017 se za razvrščanje, označevanje in pakiranje nevarnih snovi in zmesi uporablja samo še Uredba (ES) št. 1272/2008 (CLP Uredba)

Zmesi, ki so bile dane v promet (v Sloveniji ali drugi EU članici)  pred 1.6.2015, so lahko razvrščene in označene  v skladu staro zakonodajo t.j. s Pravilnikoma o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi oz. pripravkov SAMO še do 1.6.2017.

 

S 1.6.2017 morajo biti nevarne snovi in zmesi, ki se dajejo v promet, razvrščene in označene  v skladu s CLP Uredbo. Morebitne stare zaloge (razvrščene in označene po starem) je potrebno pred dajanjem v promet preoznačiti!

 

Popraviti je potrebno tudi varnostne liste, in sicer mora biti vsebina (predvsem oddelka 2 in 3) usklajena z določbami priloge II Uredbe (ES) št. 1907/2006.


Zgoraj navedeno velja za vse nevarne kemikalije,  tudi za biocidne proizvode (BP)!