Skoči na vsebino

NOVICA

Omejitev nevarnih snovi v barvilih za tetoviranje in trajni make-up

Evropska kemijska agencija ECHA je skupaj s pristojnimi organi Danske, Italije in Norveške pripravila predlog za zmanjšanje tveganj, ki jih povzročajo nevarne snovi v nekaterih barvilih za tetoviranje. Predlog omejuje uporabo nekaterih snovi, ki so že prepovedane v kozmetičnih proizvodih, pa tudi drugih.


Zaradi vse večje priljubljenosti tetovaže in pomanjkanja skupne evropske ureditve uporabe barv za tetoviranje in trajno ličenje je Evropska komisija zaprosila Evropsko kemijsko agencijo, da oceni tveganja, povezana s kemikalijami, ki jih vsebujejo ta barvila,  potrebo za harmonizirano ukrepanje in s tem povezane socialno-ekonomske posledice. Agencija ECHA je k sodelovanju v pripravo predloga povabila države članice; odzvale so se  Danska, Italija in Norveška, k predlogu pa je pomembno prispevala tudi Nemčija. Predlog ne prinaša popolne prepovedi barv za tetoviranje ali celo tetoviranja, temveč omejuje uporabo določenih nevarnih snovi, ki so prisotne v barvilih za tetoviranje, tako da bodo varna za zdravje ljudi.


Predlog prinaša omejitev namerne uporabe ali koncentracije približno 4 000 snovi v barvilih za tetoviranje. Seznam vključuje snovi, ki so že prepovedane v kozmetičnih izdelkih ali za katere veljajo določene usklajene razvrstitve, kot npr. rakotvorne snovi ali povzročitelji preobčutljivosti kože. Večina teh snovi se doslej ni uporabljala v barvilih za tetoviranje, vendar so kljub temu vključene v predlog, da bi v prihodnosti preprečili njihovo morebitno uporabo kot nadomestke. Večino predlaganih snovi že zajema tudi Priporočilo Sveta Evrope o barvilih za tetoviranje, na katerem je sedem držav članic že vzpostavilo svoje nacionalne zakonodaje.


Pričakujemo, da bo omejitev znatno zmanjšala zdravstvena tveganja za ljudi, ki bodo dobili nove tetovaže, kot npr.  alergične reakcije na sestavine v barvilih za tetoviranje in možne dolgoročne učinke zaradi izpostavljenosti nevarnim snovem, ki se pri tetoviranju vbrizgajo pod kožo.


ECHA bo sredi decembra 2017 sprožila šestmesečno javno obravnavo predlagane omejitve. V tem času bodo zainteresirane strani in širša javnost lahko predložile svoje pripombe k predlogu in pričakovanim učinkom. Pričakovati je, da bodo lahko vsi vpleteni deležniki upoštevali predlagano omejitev, saj je v veliki meri podobna nacionalnim ukrepom v prej omenjenih sedmih državah članicah. V predlogu so upoštevani tudi socialno-ekonomski vplivi na industrijo in ljudi, ki se tetovirajo.


Odbori agencije ECHA za oceno tveganja in socialno-ekonomsko analizo naj bi do konca leta 2018 podali strokovno mnenje o tem predlogu ob upoštevanju vseh prejetih odzivov iz javne obravnave. Po končani obravnavi bo  Evropska komisija pripravila predlog odločitve.


Več informacij najdete na spletni strani Evropske kemijske agencije (https://echa.europa.eu/sl/registry-of-submitted-restriction-proposal-intentions/-/substance-rev/17806/term),  morebitna dodatna pojasnila pa na Uradu RS za kemikalije.