Skoči na vsebino

NOVICA

Javni posvet o Smernicah za identifikacijo endokrinih motilcev (rok: 31. 1. 2018)

Na spletni strani Evropske kemijske agencije https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/PC_ED_Guidance.aspx poteka javni posvet o Smernicah za identifikacijo endokrinih motilcev v okviru Uredbe (EU) št. 528/2012 in Uredbe (ES) št. 1107/2009.

 

Dokument vsebuje smernice o izvajanju znanstvenih meril za določanje lastnosti, ki povzročajo endokrine motnje v okviru uredbe o biocidnih proizvodih in uredbe o fitofarmacevtskih sredstvih. Smernice so namenjena tako vlagateljem kot pristojnim organom.

 

Vsi zainteresirani deležniki lahko do 31. januarja 2018 podate svoje pripombe in predloge na omenjeni spletni strani.