Skoči na vsebino

NOVICA

Javna razprava o osnutku Pravilnika o spremembi Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil, rok: 15.5.2018

Na "https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=9107" je objavljen osnutek Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil.


Predpis prevzema zahteve Direktive Komisije 2016/774/EU z dne 18. maja 2016 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih.