Skoči na vsebino

NOVICA

Javna obravnava predloga predpisa

Na https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=9108 je objavljen predlog Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.


Predpis povzema spremembe in dopolnitve Direktive 2011/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, ki so bile sprejete v letu 2017.