Skoči na vsebino

NOVICA

Javna razprava za dva predloga omejitev

1.  C9-C14 perflorokarboksilne kisline, njihove soli in njihovi prekurzorji (rakotvornost in reproduktivna toksičnost): (pripomb na končno mnenje: rok 19.11.2018)

 

Nemčija in Švedska sta pripravili dosje, katerega namen je, da se podjetja zaradi prepovedi PFOA - prepoved za večino rab začne veljati leta 2020 (uporaba v proizvodnji fluoropolimerov in fluoroelastomerov, kot površinsko aktivne snovi v penah za gašenje požarov ter v tekstilni proizvodnji in proizvodnji papirja kot repelenti za vodo, maščobo, olja in/ali umazanijo), ne bi preusmerila te spojine, ki so prav tako problematične (rakotvornost in reproduktivna toksičnost). RAC/SEAC sta pripravila mnenje, v katerem ugotavljata da so alternative na voljo in da je predlagan ukrep stroškovno učinkovit.
 

2. Policiklični aromatski ogljikovodili v umetnih travah za igrišča (pripombe na dosje, rok: 19.3.2019)

 

Policiklični aromatski ogljikovodiki so zaradi rakotvornosti in mutagenosti od 2010 že omejeni v pnevmatikah, Nizozemska pa je sedaj pripravila dosje v katerem ugotavljajo povišano tveganje izpostavljenosti predvsem za poklicne igralce nogometa, ragbija in tenisa, ki to aktivnost izvajajo pretežno na igriščih z umetno travo, izpostavljeni so tudi polagalci takšnih trav. Uporaba takšnih igrišč je v porastu, tudi v Sloveniji. V EU naj bi bilo trenutno 13.000 velikih igrišč, ter 45.000 manjših.

 

Vabimo vas k sodelovanju v ECHA javni razpravi za obe zgoraj navedeni omejitvi (https://echa.europa.eu/sl/restrictions-under-consideration).

 

Za morebitne dodatne informacije glede postopka in načina komentiranja smo vam na voljo (tel: 01 400 6051).