Skoči na vsebino

NOVICA

Obvestilo priglasiteljem biocidnih proizvodov o ne - vključitvi aktivnih snovi v Seznam obstoječih aktivnih snovi Unije

Urad RS za kemikalije obvešča, da je bil dne 30. 10. 2018 izdan IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/1622 z dne 29. oktobra 2018 o zavrnitvi odobritve nekaterih biocidnih aktivnih snovi v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta. Biocidni proizvodi, ki vsebujejo te biocidno aktivne snovi in so odobreni po postopku priglasitve, se bodo z dnem 19. 11. 2019 izbrisali iz registra biocidnih proizvodov za določeno/-e vrsto oziroma vrste proizvodov. Uporaba obstoječih zalog biocidnega proizvoda je dovoljena največ 18 mesecev po datumu sprejete odločitve o ne-odobritvi aktivnih snovi (do 19. 5. 2020).


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/1622