Skoči na vsebino

STATISTIKA ANKET STRANK

 

V uradu dajemo veliko pozornost kakovostnemu izvajanju storitev tako iz vidika strokovnosti izvajanja kot iz vidika odnosa zaposlenih do strank. Zadovoljstvo strank merimo z rednimi letnimi in mesečnimi anketami, pridobljene podatke pa uporabljamo za uvajanje izboljšav. Čeprav se zavedamo, da je popolno zadovoljstvo vseh strank zelo težko doseči, se trudimo, da bi se temu cilju približali. Delni rezultati anket strank so prikazani na spodnjih diagramih.

 

 

Diagram Splošne letne ocene strank o kakovosti storitev

 

Diagram Mesečne ocene strank o izvajanju soritev 

 

Diagram Pričakovanja in dejansko stanje sestavin kakovosti storitev

 

Diagram Pričakovanja in dejansko stanje lastnosti zaposlenih