Skoči na vsebino

INFORMACIJE O UPRAVNIH POSTOPKIH

 

Osnovne informacije o upravnih postopkih po delovnih področjih

 

Dovoljenja za opravljanje dejavnosti


Postopek soglasja po predhodnem obveščanju


Biocidni proizvodi

 

Kozmetični proizvodi


Predhodne sestavine za prepovedane droge

Strateško blago posebnega pomena za varnost in zdravje


Razvrščanje, pakiranje in označevanje kemikalij

Dobra laboratorijska praksa

Seznam kemikalij na trgu RS

 

 

 

Dodatne informacije

 

Dodatne informacije vezane na upravne postopke so na voljo na spletnih straneh delovnih področij, lahko se pridobijo po elektronski poti na e-naslovu urada, v času uradnih ur tudi telefonsko ali na lokaciji urada.