Skoči na vsebino

IZDAJA IZJEMNEGA DOVOLJENJA ZA PREIZKUŠANJE KOZMETIČNIH PROIZVODOV NA ŽIVALIH

Urad RS za kemikalije in organ, pristojen za zaščito živali, po predhodnem soglasju Evropske komisije, lahko izjemoma dovolita odstopanje od določb podanih v prvem odstavku 7. člena zakona in določita pogoje preskušanja, če ni drugače mogoče preprečiti škodljivih posledic in pomislekov v zvezi z varnostjo kozmetičnega proizvoda za zdravje uporabnika.

KDO

Dobavitelj oziroma vsaka pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:

- proizvaja kozmetične proizvode,
- se s svojo firmo, blagovnim znakom ali drugim znakom razlikovanja na kozmetičnih proizvodih predstavlja kot njihov proizvajalec,

- kakorkoli spremeni sestavo kozmetičnih proizvodov ali vsebino označb, predpisanih s tem zakonom,

-je proizvajalčev zastopnik oziroma uvoznik, če proizvajalec nima sedeža v Republiki Sloveniji ali v Evropski uniji.


KJE IN KAKO


Pisna vloga se dostavi na urad:

- po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana,

- v vložišče na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

PRAVNA PODLAGA


7. člen Zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 110/2003 - prečiščeno besedilo in 47/2004 - ZdZPZ)

DODATNE INFORMACIJE

Več dodatnih informacij je na voljo na spletni strani področja dela/Kozmetični proizvodi.