Skoči na vsebino

ODSTOP OD STANDARDIZIRANEGA OZNAČEVANJA KEMIKALIJ

KDO

Pravna ali fizična oseba, ki na ozemlju Republike Slovenije daje v promet nevarne snovi oziroma nevarne pripravke, ki so označeni na drug ustrezen način, kot so sicer označene nevarne kemikalije.


KJE IN KAKO


Pisna vloga se dostavi na urad:

  • po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, Ajdovščina 4, 1001 Ljubljana,
  • v vložišče na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.


PRAVNA PODLAGA


25. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/2003 - uradno prečiščeno besedilo)
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Uradni list RS, št. 101/2002, 22/2003).


VLOGA


Vloga mora vsebovati dopis, v katerem vlagatelj zahtevka za odstop od standardnega označevanja in pakiranja, obrazloži svoj zahtevek in mu priloži ustrezne dokumente (kot npr. varnostne liste, osnutke etiket ...)


UPRAVNA TAKSA


Upravna taksa se obračuna po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 40/2004-prečiščeno besedilo):

  • za vlogo v višini 50 točk oziroma 4,54 EUR na današnji dan,
  • za izdajo odločbe v višini 200 točk oziroma 18,12 EUR na današnji dan.


PREDVIDEN ROK IZVEDBE STORITVE


15 dni po prejemu popolne vloge na uradu.