Skoči na vsebino

PRIGLASITEV DEJAVNOSTI

PRIGLASITEV DEJAVNOSTI 

KDO

 

Odgovorna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:
- proizvaja kozmetične izdelke,
- uvaža kozmetične izdelke oziroma
- se s svojo firmo, blagovnim znakom ali drugim znakom razlikovanja na kozmetičnih izdelkih predstavlja kot njihov proizvajalec,

 
KJE IN KAKO
 
Pisna vloga se dostavi na urad:
- po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana,


PRAVNA PODLAGA

 

5. člen Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o kozmetičnih izdelkih (Uradni list RS, št. 61/2013)

 

VLOGA

 

Obrazec za priglasitev dejavnosti


UPRAVNA TAKSA

 

• Upravna taksa se plača v skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07, 126/07, 88/10 in 32/16) in znaša: 4,50 EUR  

• Taksa se plača na podračun št. 01100-1000315637 model 11 sklic 27154-7111002-07293. Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o plačilu upravne takse.

 

 

DODATNE INFORMACIJE

 

Več dodatnih informacij je na voljo na spletni strani področja dela/Kozmetični proizvodi.