Skoči na vsebino

VLOGA ZA IZDAJO IZVOZNEGA DOVOLJENJA

KDO

 

Izvajalec, ki opravlja izvoz snovi s seznama:

KJE IN KAKO

 

Pisna vloga se dostavi na urad:

  • po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana,
  • v vložišče na naslovu: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

PRAVNA PODLAGA

 

12. člen uredbe 111/2005/ES.

 

VLOGA

 

Vloga za pridobitev izvoznega dovoljenja mora vsebovati:

UPRAVNA TAKSA

 

Upravna taksa se zaračuna po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 -uradno prečiščeno besedilo):

  • za vlogo po tarifni številki 1 v višini 4,50 EUR, 
  • za izdajo izvoznega dovoljenja (skupina 1 ne glede na količino, skupini 2 in 3 nad 10 kg) po tarifni številki 46, točka 2e v višini 35,00 EUR,
  • za izdajo izvoznega dovoljenja (skupini 2, 3 in 4 do vključno 10 kg) po tarifni številki 46, točka 2f v višini 15,00 EUR, 
  • za izdajo izvoznega dovoljenja (poenostavljen postopek) po tarifni številki 46, točka 2g v višini 35,00 EUR.

Upravna taksa po tarifni številki 1 se nakaže na podračun številka:
01100-1000315637, sklic 11 27154-7111002.
 
Upravna taksa po tarifni številki 47 se nakaže na podračun številka:
01100-1000349781, sklic 11 27154-7111223.

 

PREDVIDEN ROK IZVEDBE STORITVE

 

15 delovnih dni po prejemu popolne vloge. Ta rok se podaljša, če morajo pristojni organi opraviti dodatna poizvedovanja v skladu s 17. členom uredbe 111/2005/ES.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani Področja dela/Predhodne sestavine za prepovedane droge in Obrazci.
za prepovedane droge in Obrazci.