Skoči na vsebino

VLOGA ZA IZDAJO UVOZNEGA DOVOLJENJA

KDO

Izvajalec, ki opravlja uvoz snovi s seznama skupine 1.

KJE IN KAKO


Pisna vloga se dostavi na urad:

  • po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana,
  • v vložišče na naslovu: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.


PRAVNA PODLAGA


20. člen uredbe 111/2005/ES.


VLOGA


Vloga mora vsebovati naslednje podatke:


UPRAVNA TAKSA

Upravna taksa se zaračuna po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 -uradno prečiščeno besedilo):

  • za vlogo po tarifni številki 1 v višini 4,50 EUR, 
  • za izdajo uvoznega dovoljenja po tarifni številki 46, točka 2d v višini 25,00 EUR.

Upravna taksa po tarifni številki 1 se nakaže na podračun številka:
01100-1000315637, sklic 11 27154-7111002.
 
Upravna taksa po tarifni številki 46 se nakaže na podračun številka:
01100-1000349781, sklic 11 27154-7111223.

PREDVIDEN ROK IZVEDBE STORITVE

15 delovnih dni po prejemu popolne vloge.


DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani Področja dela - Predhodne sestavine za prepovedane droge in Informacije javnega značaja.