Skoči na vsebino

VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE / POSEBNE LICENCE

KDO

 

Licenca


Izvajalec, preden poseduje snov s seznama skupine 1, ali z njimi opravlja promet, uvoz, izvoz ali posredniške dejavnosti.

Posebna licenca


Lekarne, ambulante za veterinarsko medicino, pristojni organi ali oborožene sile, preden posedujejo snov s seznama skupine 1, izključno za namen uporabe teh snovi v okviru svojih uradnih dolžnosti.

 

 

KJE IN KAKO

 

Pisna vloga se dostavi na urad:

  • po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, 
  • v vložišče na naslovu: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

PRAVNA PODLAGA

 

 

2. odstavek 3. člena uredbe 273/2004/ES in 1. odstavek 6. člena uredbe 111/2005/ES.

 

 

VLOGA

 

 

Vloga za pridobitev licence / posebne licence v skladu z uredbama 273/2004/ES in 111/2005/ES se izpolni na obrazcu Priloga I, ki je objavljen v Pravilniku o obrazcih vlog za izvajanje uredb (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge.

 

 

UPRAVNA TAKSA

 

 

 

Upravna taksa se zaračuna po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 -uradno prečiščeno besedilo):

  • za vlogo po tarifni številki 1 v višini 4,50 EUR,
  • za izdajo licence/posebne licence po tarifni številki 46, točka 2a v višini 150,00 EUR,
  • za spremembo licence/posebne licence po tarifni številki 46, točka 2b v višini 50,00 EUR.

Upravna taksa po tarifni številki 1 se nakaže na podračun številka:
01100-1000315637, sklic 11 27154-7111002.
 
Upravna taksa po tarifni številki 47 se nakaže na podračun številka:
01100-1000349781, sklic 11 27154-7111223. 

 

 

 

 

PREDVIDEN ROK IZVEDBE STORITVE

 

 

60 delovnih dni od prejema popolne vloge.

 

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani Področja dela - Predhodne sestavine za prepovedane droge in Informacije.