Skoči na vsebino

VLOGA ZA PRIDOBITEV REGISTRACIJE / POSEBNE REGISTRACIJE

KDO

 

Registracija

 

  • Izvajalci, ki opravljajo promet na notranjem trgu EU in izvoz v tretje države s snovmi s seznama skupine 2, 
  • izvajalci, ki opravljajo izvoz snovi s seznama skupine 3.

Posebna registracija

 

  • Lekarne, ambulante za veterinarsko medicino, pristojni organi ali oborožene sile, ki snovi s seznama skupine 2 izključno uporabljajo v okviru svojih uradnih dolžnosti.

KJE IN KAKO

 

Pisna vloga se dostavi na urad:

  • po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, 
  • v vložišče na naslovu: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

PRAVNA PODLAGA

 

6. odstavek 3. člene uredbe 273/2004/ES, 1. odstavek 7. člena uredbe 111/2005/ES.

 

VLOGA

 

Vloga za pridobitev registracije / posebne registracije v skladu z uredbama 273/2004/ES in 111/2005/ES se izpolni na obrazcu Priloga II, ki je objavljen v Pravilniku o obrazcih vlog za izvajanje uredb (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge.

 

UPRAVNA TAKSA

 

Upravna taksa se zaračuna po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 -uradno prečiščeno besedilo):

  • za vlogo po tarifni številki 1 v višini 4,50 EUR, 
  • za izdajo registracije/posebne registracije po tarifni številki 46, točka 2c v višini 50,00 EUR,
  • za spremembo registracije/posebne registracije po tarifni številki 46, točka 2č 25,00 EUR.

Upravna taksa po tarifni številki 1 se nakaže na podračun številka:
01100-1000315637, sklic 11 27154-7111002.
 
Upravna taksa po tarifni številki 47 se nakaže na podračun številka:
01100-1000349781, sklic 11 27154-7111223.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani Področja dela / Predhodne sestavine za prepovedane droge in Informacije javnega značaja.