Skoči na vsebino

ZAŠČITA TAJNOSTI KEMIJSKEGA IMENA SNOVI

KDO

Pravna ali fizična oseba, ki daje v promet pripravek, pri čemer želi uveljaviti pravico zaščite tajnosti kemijskega imena snovi, za katero se zahteva navajanje kemijskega imena na etiketi oziroma v varnostnem listu pripravka.


KJE IN KAKO

Pisna vloga se dostavi na urad:

  • po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, Ajdovščina 4, 1001 Ljubljana,
  • v vložišče na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.


PRAVNA PODLAGA

25. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/2003 - uradno prečiščeno besedilo)

Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Uradni list RS, št. 101/2002, 22/2003).


VLOGA


Obrazec (Zahtevek za odobritev zaščite tajnosti) s prilogami:

  • dokazila, o upoštevanju vseh dostopnih podatkov o lastnosti snovi, če le-ta ni enotno razvrščena na nivoju EU in uvrščena v Prilogo I Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi,
  • dokazila o verodostojnosti izjav v zvezi s škodo na industrijski lastnini,
  • varnostni list za snov, za katero se zahteva odobritev alternativnega imena.


UPRAVNA TAKSA

Upravna taksa se obračuna po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 40/2004-prečiščeno besedilo):

  • za vlogo v višini 50 točk oziroma 4,54 EUR na današnji dan,
  • za izdajo odločbe v višini 200 točk oziroma 18,12 EUR na današnji dan.


PREDVIDEN ROK IZVEDBE STORITVE


15 dni po prejemu popolne vloge na uradu.