Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBRAZCI UPRAVNIH POSTOPKOV

  

Področja dela

 

Dovljenja za opravljanje dejavnosti

Obrazec za pridobitev stalnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij.


Obrazec za pridobitev enkratnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij.

Razvrščanje in označevanje kemikalij


Obrazec za odobritev zaščite tajnosti trgovskega imena. 

 

Seznam kemikalij na trgu RS


Letno poročilo o proizvodnji in dajanju v promet ter vnosu kemikalij.

 

Biocidni proizvodi

 

 

Vloga za priglasitev biocidnih proizvodov

 

 

 

Kozmetični proizvodi


Obrazec za priglasitev dejavnosti

 

Strateško blago posebnega pomena za varnost in zdravje

 
Vloga za priglasitev strateške dejavnosti ter pridobitev in podaljšanje dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti.

Vloga za pridobitev dovoljenja za izvedbo strateške dejavnosti.

 

 

Predhodne sestavine za prepovedane droge


Izjava kupca o namenu uporabe za snov, skupine 1 ali 2 (posamezni sklenjeni posli).


Izjava kupca o namenu uporabe za snov, skupine 2 (večkratni sklenjeni posli).

Vloga za pridobitev izvoznega dovoljenja.

Vloga za pridobitev uvoznega dovoljenja.


Vloga za pridobitev licence.

Vloga za registracijo.

Letno poročilo o poslovanju s snovmi s seznama.