Skoči na vsebino

STRATEGIJE, POROČILA, ANALIZE, MNENJA

 

Na tej strani so objavljeni pomembni dokumenti urada.

 

 

Strategije

Poročila projektov in študij

  • Projekt PHARE Twinning "Kemijska varnost", Št. SL 99/IB/EC-04. Končno poročilo. (tekst v angleškem jeziku)
  • Primerjalna študija onesnaženosti okolja v zgornje Mežiški dolini med stanji v letih 1989 in 2001. Končno poročilo.

Poslovna poročila

  • Poslovno poročilo Urada RS za kemikalije za leto 2006 (priloge)
  • Poslovno poročilo Urada RS za kemikalije za leto 2007
  • Poslovno poročilo Urada RS za kemikalije za leto 2008