Skoči na vsebino

BIOCIDNI PROIZVODI

  • Uredba o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi (Uradni list RS, št. 81/18)
  • Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o biocidnih proizvodih (ZPVZBioP) (Uradni list RS, št. 25/14)
  • Pravilnik o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje (Uradni list RS, št. 70/07, 6/12 in 14/13) (neuradno prečiščeno besedilo)
  • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za preizkušanje biocidnih proizvodov za postopek priglasitve (Uradni list RS, št. 73/07)
  • Register biocidnih proizvodov (Ur.l. RS, št. 102/10