Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KEMIKALIJE

neuradno prečiščeno besediloneuradno prečiščeno besedilo

 

 • Odločba o omejitvi prometa z nevarnimi proizvodi, ki vsebujejo naftalen in so namenjeni splošni uporabi (Uradni list RS, št. 73/99)
 • Odločba o omejitvi prometa z nevarnimi pripravki, ki vsebujejo monoetilenglikol in so namenjeni splošni uporabi (Uradni list RS, št. 73/99)
 • Pravilnik o ocenjevanju in o postopkih nadzora skladnosti z načeli dobre laboratorijske prakse (Uradni list RS, št. 38/00 in 14/13)
 • Pravilnik o načelih dobre laboratorijske prakse (Uradni list RS, št. 38/00 in 2/04) (neuradno prečiščeno besedilo)
 • Pravilnik o sporočanju, zbiranju in urejanju podatkov o zastrupljanju na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/00 in 2/01- popravek)
 • Uredba o stroških ocenjevanja in pridobitve potrdila o dobri laboratorijski praksi (Uradni list RS, št. 65/00)
 • Sklep o izdaji seznama EINECS v slovenskem jeziku (Uradni list RS, št. 100/00)
 • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za preskušanje inšpekcijskih vzorcev kemikalij ali embalaž za kemikalije (Uradni list RS, št. 104/00 in 12/01) (neuradno prečiščeno besedilo)
 • Odločba o pooblastilu Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor (Uradni list RS, št. 58/01)
 • Odločba o pooblastitvi Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/02)
 • Odločba o zbiranju, urejanju in stalnem posredovanju podatkov o akutnih zastrupitvah in drugih učinkih kemikalij (Uradni list RS, št. 18/02)  

   

 • Odločba o opravljanju nalog v zvezi z izvajanjem zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 18/02)
 • Odločba o pooblastitvi Kemijskega inštituta Ljubljana za opravljanje analiz/preskusov inšpekcijskih vzorcev kemikalij ali embalaž za kemikalije (Ur.l. RS, št. 19/02)
 • Odločba o pooblastitvi Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije za opravljanje analiz/preskusov inšpekcijskih vzorcev kemikalij ali embalaž za kemikalije
  (Ur.l. RS, št. 19/02)
 • Odločba o pooblastitvi Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor za opravljanje analiz/preskusov inšpekcijskih vzorcev kemikalij ali embalaž za kemikalije
  (Ur.l. RS, št. 19/02)  
 • Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za inšpektorja za kemikalije (Uradni list RS, št. 131/03)

 • Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o izvajanju PIC postopka (Ur.l. RS, št. 24/05)
 • Sklep o ustanovitvi, sestavi in načinu dela Medresorske komisije za kemijsko varnost (Uradni list RS, št. 93/05 in 71/07)
 • Pravilnik o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil (Ur.l. RS, št. 43/06, 32/09, 74/11,  93/13, 87/16 in 36/18) (neuradno prečiščeno besedilo)
 • Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij (Ur.l. RS, št. 74/11)
 • Pravilnik o pogojih glede strokovno-tehnične usposobljenosti izvajalcev biomonitoringa kemikalij in njihovih razgradnih produktov ter o postopku ugotavljanja izpolnjevanja pogojev (Uradni list RS, št. 12/09)
 • Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 23/18)
 • Uredba o razveljavitvi Uredbe o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov (Uradni list RS, št. 88/09)
 • Pravilnik o tečaju in preizkusu znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi (Uradni list RS, št. 41/10)
 • Pravilnik o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni list RS, št. 35/11, 49/13, 18/15, 69/15 in 97/15)
 • Pravilnik o obveščanju uporabnikov, vodenju evidenc in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami (Uradni list RS, št. 48/12 in 32/16)

 

 

  OPOZORILO:

  Neuradna prečiščena besedila predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.