Skoči na vsebino

KEMIKALIJE

neuradno prečiščeno besediloneuradno prečiščeno besedilo

 

 • Odločba o omejitvi prometa z nevarnimi proizvodi, ki vsebujejo naftalen in so namenjeni splošni uporabi (Uradni list RS, št. 73/99)
 • Odločba o omejitvi prometa z nevarnimi pripravki, ki vsebujejo monoetilenglikol in so namenjeni splošni uporabi (Uradni list RS, št. 73/99)
 • Pravilnik o ocenjevanju in o postopkih nadzora skladnosti z načeli dobre laboratorijske prakse (Uradni list RS, št. 38/00 in 14/13)
 • Pravilnik o načelih dobre laboratorijske prakse (Uradni list RS, št. 38/00 in 2/04) (neuradno prečiščeno besedilo)
 • Pravilnik o sporočanju, zbiranju in urejanju podatkov o zastrupljanju na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/00 in 2/01- popravek)
 • Uredba o stroških ocenjevanja in pridobitve potrdila o dobri laboratorijski praksi (Uradni list RS, št. 65/00)
 • Sklep o izdaji seznama EINECS v slovenskem jeziku (Uradni list RS, št. 100/00)
 • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za preskušanje inšpekcijskih vzorcev kemikalij ali embalaž za kemikalije (Uradni list RS, št. 104/00 in 12/01) (neuradno prečiščeno besedilo)
 • Odločba o pooblastilu Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor (Uradni list RS, št. 58/01)
 • Odločba o pooblastitvi Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/02)
 • Odločba o zbiranju, urejanju in stalnem posredovanju podatkov o akutnih zastrupitvah in drugih učinkih kemikalij (Uradni list RS, št. 18/02)  

   

 • Odločba o opravljanju nalog v zvezi z izvajanjem zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 18/02)
 • Odločba o pooblastitvi Kemijskega inštituta Ljubljana za opravljanje analiz/preskusov inšpekcijskih vzorcev kemikalij ali embalaž za kemikalije (Ur.l. RS, št. 19/02)
 • Odločba o pooblastitvi Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije za opravljanje analiz/preskusov inšpekcijskih vzorcev kemikalij ali embalaž za kemikalije
  (Ur.l. RS, št. 19/02)
 • Odločba o pooblastitvi Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor za opravljanje analiz/preskusov inšpekcijskih vzorcev kemikalij ali embalaž za kemikalije
  (Ur.l. RS, št. 19/02)  
 • Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za inšpektorja za kemikalije (Uradni list RS, št. 131/03)

 • Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o izvajanju PIC postopka (Ur.l. RS, št. 24/05)
 • Sklep o ustanovitvi, sestavi in načinu dela Medresorske komisije za kemijsko varnost (Uradni list RS, št. 93/05 in 71/07)
 • Pravilnik o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil (Ur.l. RS, št. 43/06, 32/09, 74/11,  93/13, 87/16 in 36/18) (neuradno prečiščeno besedilo)
 • Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij (Ur.l. RS, št. 74/11)
 • Pravilnik o pogojih glede strokovno-tehnične usposobljenosti izvajalcev biomonitoringa kemikalij in njihovih razgradnih produktov ter o postopku ugotavljanja izpolnjevanja pogojev (Uradni list RS, št. 12/09)
 • Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 23/18)
 • Uredba o razveljavitvi Uredbe o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov (Uradni list RS, št. 88/09)
 • Pravilnik o tečaju in preizkusu znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi (Uradni list RS, št. 41/10)
 • Pravilnik o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni list RS, št. 35/11, 49/13, 18/15, 69/15 in 97/15)
 • Pravilnik o obveščanju uporabnikov, vodenju evidenc in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami (Uradni list RS, št. 48/12 in 32/16)

 

 

  OPOZORILO:

  Neuradna prečiščena besedila predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.