Skoči na vsebino

POSTOPEK SOGLASJA PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU

  • Zakon o ratifikaciji Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (Uradni list RS, št. 86/99) - Mednarodne pogodbe, št. 26/99)
  • Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012  o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (UL L 201/60, 27.7.2012)
  • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št.  29/14)