Skoči na vsebino

PREDHODNE SESTAVINE ZA PREPOVEDANE DROGE

 

  • Uredba (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (UL L št. 047 z dne 18. 2. 2004, str. 1),
  • Uredba Sveta (ES) št. 111/2005 z dne 22. decembra 2004 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami (UL L št. 22 z dne 26. 1. 2005, str. 1),

 

  • Uredba o izvajanju uredb (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (Uradni list RS št. 85/05 in 72/09) (neuradno prečiščeno besedilo),
  • Pravilnik o obrazcih vlog za izvajanje uredb (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (Uradni list RS, št. 81/09)