Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STRATEŠKO BLAGO POSEBNEGA POMENA ZA VARNOST IN ZDRAVJE

 • Zakon o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (ZNSBPPVZ) (Uradni list RS, št. 29/06)
 • Odredba o določitvi vstopnega mejnega prehoda za mednarodne inšpekcije Organizacije za prepoved kemičnega orožja (Ur.l. RS, št. 10/00)

 • Uredba o načelih in postopku izdelave ocene strateškega tveganja (Uradni list RS, št. 48/07)

 • Uredba o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih (Uradni list RS, št. 4/11)

 • Pravilnik o obrazcu vloge za pridobitev dovoljenja za izvedbo strateške dejavnosti (Uradni list RS, št. 45/11)

 • Pravilnik o posebnih pogojih za uporabo dovoljene tehnologije pri opravljanju strateških dejavnosti (Uradni list RS, št. 54/07)

 • Pravilnik o splošnih in posebnih organizacijskih in varnostnih ukrepih za opravljanje strateških dejavnosti (Uradni list RS, št. 57/07)
 • Pravilnik o postopku in obrazcu vloge za pridobitev in podaljšanje dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/11)
 • Pravilnik o vsebini vloge in postopku za najavo strateške dejavnosti (Uradni list RS, št. 24/09)
 • Pravilnik o vsebini poročil o posameznih organskih kemikalijah ter rokih in načinu poročanja(Uradni list RS, št. 24/09
 • Pravilniko vsebini poročil ter rokih in načinu poročanja o letnih izvedenih strateških dejavnostih (Uradni list RS, št. 43/11)
 • Pravilnik o poteku priprav in izvedbi inšpekcije Organizacije za prepoved kemičnega orožja ter nalogah in obveznostih zavezancev in pristojnega organa (Uradni list RS, št. 43/09)