Skoči na vsebino

STRATEŠKO BLAGO POSEBNEGA POMENA ZA VARNOST IN ZDRAVJE

 • Zakon o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (ZNSBPPVZ) (Uradni list RS, št. 29/06)
 • Odredba o določitvi vstopnega mejnega prehoda za mednarodne inšpekcije Organizacije za prepoved kemičnega orožja (Ur.l. RS, št. 10/00)

 • Uredba o načelih in postopku izdelave ocene strateškega tveganja (Uradni list RS, št. 48/07)

 • Uredba o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih (Uradni list RS, št. 4/11)

 • Pravilnik o obrazcu vloge za pridobitev dovoljenja za izvedbo strateške dejavnosti (Uradni list RS, št. 45/11)

 • Pravilnik o posebnih pogojih za uporabo dovoljene tehnologije pri opravljanju strateških dejavnosti (Uradni list RS, št. 54/07)

 • Pravilnik o splošnih in posebnih organizacijskih in varnostnih ukrepih za opravljanje strateških dejavnosti (Uradni list RS, št. 57/07)
 • Pravilnik o postopku in obrazcu vloge za pridobitev in podaljšanje dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/11)
 • Pravilnik o vsebini vloge in postopku za najavo strateške dejavnosti (Uradni list RS, št. 24/09)
 • Pravilnik o vsebini poročil o posameznih organskih kemikalijah ter rokih in načinu poročanja(Uradni list RS, št. 24/09
 • Pravilniko vsebini poročil ter rokih in načinu poročanja o letnih izvedenih strateških dejavnostih (Uradni list RS, št. 43/11)
 • Pravilnik o poteku priprav in izvedbi inšpekcije Organizacije za prepoved kemičnega orožja ter nalogah in obveznostih zavezancev in pristojnega organa (Uradni list RS, št. 43/09)