Skoči na vsebino

NAVODILO O UPORABI INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA KEMIKALIJE ZA UPORABNIKE IZ DRŽAVNIH ORGANOV IN USTANOV

Pogoj za pričetek uporabe aplikacije

Pogoj za pričetek uporabe aplikacije ISK je podpis Dogovora o uporabi Informacijskega sistema za kemikalije, v katerem državni organ/ustanova in Urad opredelita svoj medsebojni odnos.

 


Osnovne zahteve za uporabo aplikacije

Uporabnik aplikacije ISK mora zadostiti naslednjim osnovnim zahtevam:

- računalnik s povezavo v svetovni splet,

- na računalnik mora biti nameščen spletni brskalnik Mozilla Firefox (priporočljivo) verzija 3.5 ali novejša ali Microsoft Internet Explorer verzija 7.0 ali novejša,

- na računalniku mora biti nameščen veljaven certifikat SIGOV-CA, natančneje: SIGOV.CA spletno kvalificirano digitalno potrdilo - za državne organe - za zaposlene, z obveznim vpisom davčne številke zaposlenega (povezava za dodatne informacije http://www.sigov-ca.gov.si/index.php).

 

Prvi vstop v aplikacijo

Pred prvim vstopom v aplikacijo mora uporabnik preko prijavnega okna aplikacije izvesti postopek registracije preko polja Registracija novega uporabnika. Uporabnik mora v postopku registracije vpisati elektronski naslov, na katerega bo  prejemal informacije s strani Urada, in 10-mestno matično številko svoje organizacije. Po odobritvi registracije s strani Urada prejme uporabnik na elektronski naslov geslo za prvi vstop.

 

Navodilo za delo z aplikacijo

Navodilo za delo z aplikacijo ISK je dostopno v aplikaciji v naslovni vrstici pod Pomoč.

 

 

Kontaktni podatki

Urad RS za kemikalije

Ajdovščina 4

1000 Ljubljana

Slovenija

 

Tel: 01/ 400 60 51

Faks: 01/ 400 62 66

E-pošta: isk-ursk.mz(at)gov.si