DOGODKI

12. 12. 2014
Gradivo z delavnice za izvoznike nevarnih kemikalij, 11.12.2014

27. 11. 2014
Delavnica za izvoznike nevarnih kemikalij

5. 11. 2014
Predstavitve z delavnice o Razvrščanju in označevanju nevarnih zmesi