Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STRATEŠKO BLAGO POSEBNEGA POMENA ZA VARNOST IN ZDRAVJE

 


Namen Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (Uradni list RS, št. 29/06) (v nadaljevanju Zakon) je preprečevanje in onemogočanje izvajanja strateških dejavnosti, ki so v neposrednem nasprotju s svetovno ureditvijo nadzora mednarodne trgovine s kemikalijami, biološkimi snovmi in tehnologijo za njihovo proizvodnjo in uporabo.


Temeljna predpisa svetovne ureditve sta Konvencija o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju (Uradni list RS, št. 34/97 - MP, št. 9/97) in Konvencija o prepovedi izpopolnjevanja, proizvajanja in ustvarjanja zalog bakteriološkega (biološkega) in toksičnega orožja ter o njegovem uničenju(Uradni list SFRJ, št. 43/74).

Republika Slovenija je od leta 1997 članica Konvencije o kemičnem orožju (ratificirane leta 1997), ki jo je v svoj pravni red prevzela leta 1999 z Zakonom o kemičnem orožju (ZKO) (Uradni list RS, št. 36/99) (prenehal veljati z dnem uveljavitve Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje). Članica Konvencije o biološkem orožju je RS postala kot del SFRJ že leta 1974 (ratificirane istega leta).

Poleg navedenih konvencij se določbe Zakona uporabljajo tudi za izvajanje nekaterih mednarodnih sporazumov in protokolov, ki so nepogodbene narave. Tak primer sta:

  • Avstralska skupina, ki izvaja intenziven nadzor kemikalij in bioloških snovi iz seznamov obeh navedenih konvencij, neodvisno pa tudi sama odloča o nadzoru nekaterih snovi, opreme in tehnologije. Deluje od leta 1985, od aprila 2004 je Republika Slovenija postala njena članica,
  • Wasenaarski protokol (v delu, ki se nanaša na kemikalije).


Z vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo je bilo potrebno uskladiti pravni red RS na področju nadzora prenosa kemikalij znotraj Evropske unije. Zakon se glede določb nadzora izvoza strateškega blaga, nanaša neposredno na Uredbo Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo.

 

 

Po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (ZNIBDR-A) (povezava), se je pristojnost za izdajo dovoljenj za izvoz, prenos, posredovanje in tranzit blaga z dvojno rabo iz Priloge I Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009, prenesla na Ministrstvo za gospodarstvo. Urad RS za kemikalije še naprej ostaja pristojen za izdajo dovoljenj za izvedbo vseh ostalih strateških dejavnosti, ki jih opredeljuje zakon o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (razvoj in raziskave, proizvodnja, predelava, poraba, promet, uvoz, vnos, itd.), kakor tudi za izdajanje dovoljenj za izvoz strateškega blaga, ki ni na Prilogi I Sveta (ES) št. 428/2009."

Konvencija o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju (CWC).

CWC prepoveduje razvoj, proizvodnjo, promet, kopičenje zalog, zadrževanje in uporabo kemičnega orožja in zahteva njegovo uničenje.

Prepoved se nanaša na kemično orožje, (strupene kemikalije in njihove predhodne sestavine, ki so namenjene s to konvencijo prepovedanim uporabam). Prepoved se ne nanaša na uporabo strupenih kemikalij in njihovih predhodnih sestavin za namene, ki s konvencijo niso prepovedani: industrijski, kmetijski, raziskovalni, medicinski, farmacevtski in drugi miroljubni nameni.

Strupene kemikalije in njihove predhodne sestavine za katere veljajo določbe CWC in ZKO so določene v Prilogi o kemikalijah h CWC. Ta priloga je sestavljena iz Seznama 1, 2 in 3. Danes je v to Prilogo zajetih preko 900 kemikalij. Podroben seznam kemikalij se nahaja v priročniku Useful Reference - Handbook on chemicals.

Za dosego ciljev in namenov CWC je bila leta 1997 ustanovljena Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW) s sedežem v Haagu http://www.opcw.org/ OPCW izvaja dejavnosti mednarodnega preverjanja, ki so predvidene s CWC.

 

 

Dodatni podatki o upravnih postopkih so na voljo na strani Informacije o upravnih postopkih.
 

 


Kontaktna oseba: Nataša Kozamernik