Skoči na vsebino

ZBIRKE PODATKOV URADA

Zbirka podatkovOpis

Seznam DLP laboratorijev

Seznam preskuševalnih laboratorijev vsebuje podatke o laboratorijih, ki izvajajo neklinične varnostne študije vseh vrst kemikalij v skladu z OECD načeli dobre laboratorijske prakse.

Register biocidnih proizvodov (izvleček)

Register biocidnih proizvodov vsebuje podatke o biocidnih proizvodih, ki so bili v Uradu priglašeni za dajanje v promet na podlagi Zakona o biocidnih proizvodih. Na spletni strani je dostopen izvleček registra biocidnih proizvodov, ki se redno posodablja, enkrat letno pa se objavi v Uradnem listu RS.

Seznam kemikalij

  na trgu      

Seznam kemikalij na trgu vsebuje podatke o kemikalijah (snoveh in zmeseh) na trgu Republike Slovenije, ki so razvrščene kot nevarne, in so bili sporočeni Uradu na podlagi 35. člena Zakona o kemikalijah. Seznam se vzdržuje v aplikaciji Informacijski sistem za kemikalije (ISK) in je na razpolago le državnim organom in ustanovam.

 

 

Informacijski sistem za kemikalije (ISK) je spletna aplikacija, ki državnim organom in ustanovam za potrebe varovanja zdravja ljudi in okolja omogoča pregled podatkov iz Seznama kemikalij na trgu in Registra biocidnih proizvodov.

 

Če ste že registrirani kot uporabnik ISK lahko preko prijavnega okna vstopitev aplikacijo.

 

Če še niste registrirani kot uporabnik lahko izvedete registracijo novega uporabnika v skladu z navodilom o uporabi ISK.